wz
vyleteni.jpg, 78kB
Vrchotovy Janovice 2.

Městys, nacházející se Středočeské pahorkatině, nedaleko Votic. Konkrétněji - Vrchotovy Janovice se nacházejí na jihu středních Čech. Zámek Vrchotovy Janovice a jeho expozice jsou součástí Národního muzea.
     K vidění je tu stálá expozice "Společnost v Čechách 19. století". Kultura tehdejšího období - obrazy, šaty, nábytek, hračky a dobové drobnosti a kuriozity vám přiblíží život tohoto období.
"České zvonařství", jediná svého druhu v Čechách. Můžete si porovnat přibližně 150 různých zvonů, zvonků, křtitelnic, hmoždírů a klepadel. Při prohlídce vás bude doprovázet dobová hudba a hlasy různých zvonů a zvonkoher. Nejvzácnější pak z období renesance.
     Expozice "Rilke, Kraus a Vrchotivy Janovice" je ukázkou nejvýznamnějších osobností, které zámek tento zámek uchvátil. P1760696platno_small.jpg, 20 kBPoslední majitelka, šlechtična baronka Sidonie Nádherná z Borutína (většina spřísněných lidí ji říkalo Sidi), která se tu narodila (1. prosince 1885) a prožila část svého života, byla totiž středem společnosti literátů, výtvarníků, politiků a filosofů. Není proto divu, že se zde v průběhu času objevilo mnoho osobností doby. Rainer Rilke, Karl Kraus, Viktor Stretti, Adolf Loos, Max Švabinský (ten ji i portrétoval, což je podivuhodné, protože tento umělec nesnášel potrétování bohatých šlechtičen na objednávku), spisovatelka Mechtilda Lichnowská, Karel Čapek část rodiny presidenta Masaryka - to jsou ty nejvýznamnější.
     Ty všechny a mnoho dalších okouzlil nejen zámek, ale i jeho okolí. Krajinářský poetický park vás zaujme i v dnešní době. Do jeho podoby zasáhl i největší architekt své doby, Camill Schneider.