wz
vyleteni.jpg, 78kB
Trutnov
Původně to byla kolonizační obec zvaná Úpa - ale to bylo ještě před Přemyslem Otakarem II. Za krále Václava II již měl název Nový Trutnov. Na město pak byl povýšen roku 1340, kdy se stal a zůstal až do roku 1599 věnným městem českých královen. Každý určitě ví, co mohlo postihnout Trutnov roku 1421 - ano, byl dobyt husity...aby se pak stal jejich věrným spojencem. Aby toho nebylo dost, byl dvakrát vypálen Švédy a nakonec jej ještě v 18. století postihla morová epidemie. Důležitým rokem pro Trutnov je určitě rok 1870, kdy byl napojen na železniční síť a stal se důležitou křižovatkou umožňující rozvoj města. Město bylo původně obehnáno dřevěnými hradbami, které pak byly nahrazeny hradbami kamennými z červeného pískovce.
     Domy na čtvercovém náměstí, které je mírně s kopce - mají svou podobu z 18. a 19. století. Souvislé podloubí má ovšem starší základ. Každého návštěvníka zaujme stropní klenba většiny obchodů, úřadů, kaváren a podchodů - ale hlavně renesanční Stará radnice upravená po požáru v roce 1861 v novogotickém stylu. Uprostřed náměstí stojí nad kašnou z roku 1892 plastika Krakonoše - vládce hor. Kousek od kašny stojí barokní sloup Nejsvětější trojice z roku 1704 se sochami P. Marie, sv. Apolonie, Jana Nepomuckého, Františka z Assisi, Josefa, Jana Křtitele, Anežky a Jana Evangelisty. Ještě před sloupem tu stával pranýř a dokonce se tu i popravovalo.
     Kousek za náměstím stojí na mírném vršku raně klasicistní poutní kostel Narození P. Marie. Jeho 63 metrů vysoká věž nese 4 zvony. Pozdně empírová kaple sv. Jana Nepomuckého byla roku 1934 přemístěna k nemocnici. Za 24 metrů vysokou lodí kostela jsou k vidění ještě zbytky původního opevnění města.
     Když se řekne Trutnov, určitě se vám vybaví i bitva u Trutnova. Probíhala tu 27. 6. 1866 a utkalo se tu šedesát tisíc pěšáků, čtyři tisíce jezdců a dvacet pět dělostřeleckých baterií. Projdete-li městským parkem, dojdete na vrch Šibeník, kde stojí pomník rakouského generála Ludvíka Gablenze. K pomníku patří i sedmnáctimetrová kovová věž, která byla původně rozhlednou - dnes již nepřístupnou.