wz
vyleteni.jpg, 78kB
Sadská

P1720390pan_01.jpg, 27 kBP1720390pan_02.jpg, 29 kBP1720390pan_03.jpg, 28 kBP1720390pan_04.jpg, 29 kBP1720390pan_05.jpg, 27 kBP1720390pan_06.jpg, 3 kB
Znovu obnovený statut města získala nedávno Sadská, ležící v nadmořské výšce 179 metrů. Nachází se v Nymburské kotlině asi 8 kilometrů od Nymburka. Od 18. století byla na nějaký čas dokonce díky nálezu studánky s léčivou vodou i lázněmi. To se psal rok 1751. Lázně ale zanikly v roce 1787, ale ještě v roce 1883P1720847znak.gif, 20 kB byla tradice obnovena. Úplný konec znamenal až rok 1949. Kdo chce ještě dnes z jednoho léčivého pramene ochutnat, může se napít ze Sadky. Voda je radioaktivní a může se pít jenom malé množství. Časově je ale provoz pramene omezen...
     Dominantou náměstí je Mariánský sloup, pocházející z roku 1748. Od něj uvidíte zvonici, která byla původně hodinovou věží. Dominantou města, viditelnou již z daleka, je kostel sv. Apolináře. Pokud se k němu zajdete podívat, můžete si přečíst na nástěnce několik informací o městě. Některé jsem pro vás opsal:
     "Sadská byla důležitým správním a církevním centrem středních Čech, připomínaným již r. 933. Na vysokém hřbetu nad dnešním městem bývalo patrně již pravěké hradiště a koncem 1. tisíciletí hrad a dvůr knížat pražských, prý s kaplí sv. Komenta, založenou údajně sv. Cyrilem r. 864. P1720433_small.JPG, 11 kBNejvětší důležitosti nabývá hrad ve 12. století, kdy tu Bořivoj II. v letech 1117-18 vystavěl kapitulní kostel sv. Apolináře. Roku 1362 Karel IV. kapitulu odtud přeložil do Prahy a na její místo uvedl řeholní kanovníky sv. Augustina, pro něž byl kostel sv. Apolináře nově goticky vystavěn v 70. letech 14. století. Tato gotická stavba byla centrálního křížového půdorysu, asi na způsob pražského chrámu Panny Marie na Karlově, (její loď se nezachovala) s presbytářem, dodnes zachovalým. Kostel i klášter augustiniánů byl těžce poškozen husity roku 1421 a v pohusitské době byla křížová loď nahrazena prostou, obdélnou; klášter vůbec zanikl. Podle plánu K. I. Dienzenhofera asi z roku 1733 byla loď kostela znovu přestavěna v letech 1737-39 ve formách barokní gotiky a věž barokně upravena. Loď byla rozšířena do dnešní podoby a o dvě boční, polygonálně uzavřené prostory, orientované k severu a k jihu a získala tak znovu křížový půdorys, jaký mívala v dobách předhusitských."
     A ještě jedna zajímavost. V domě s číslem popisným 377, stojícím na náměstí (je označen pamětní deskou), údajně přespal W. A. Mozart. Není to sice potvrzeno stoprocentně, ale jisté je, že Sadskou navštívil několikrát jeho syn.
     Pokud se po prohlídce města a okolí vydáte směrem na Prahu, podívejte se ještě u silnice na centrální kostel Bolestné Panny Marie (1775-79). Ten byl postaven u studánky s léčivou vodou, což dalo, jak jsem již výše uvedl - podmět k založení lázní.