wz
vyleteni.jpg, 78kB
Říčanský hrad
Hrad najdete nedaleko od náměstí v Říčanech. Jeho sláva je ale už dávno zašlá a z hradu zůstalo jen torzo. A přesto patří k nejstarším kamenným hradům na našem území vůbec. Navíc je i nejvýznamnější stavbou české hradní architektury doby posledních Přemyslovců.
     Byl postaven letech 1260-70 pravděpodobně stavebníkem Ondřejem ze Všechrom, který byl zakladatelem rodu pánů ze Říčan. Byla to v podstatě miniatura hradu královského typu, který mohl vzniknout jen díky postavení jeho autora vůči Přemyslu Otakaru II. Popišme si ale jeho původní podobu. Hrad stával ve své původní podobě pravděpodobně na místě bývalé dřevené tvrze. Měl přibližně oválný tvar a stál na širokém ostrohu - chráněn nevysokým srázem, ale obklopen cíleně soustavou rybníků. Z těch se do současné doby dochoval pouze jeden. Hradu dominovaly dvě doposud v torzu stojící stavby - dojdon a palác. Dodnes vidíme, že zdi dojdonu (ochranné věže) měly sílu přibližně 2,7 metru a hlavní věže pak 1,8 metru.
     Spodní část hradu - přízemí, sloužila jako zásobárna potravin, zbraní a střeliva. Byla to velká místnost mající rozměry přibližně 13x5 metrů a byla kryta rovným rámovým stropem. Do této části hradu se chodilo přímo z nádvoří. V prvním patře byla místnost přibližně stejných rozměrů, měla dvě zamřížovaná okna a vstupovalo se do ní z dřevěné nádvorní pavlače. Ta spojovala palác s se sousední nižší jednopatrovou stavbou. V druhém patře pak byla hlavní - obytná místnost hradního pána, která byla vytápěna velkým krbem. Její vybavení bylo sice jednoduché, ale účelové. Do místnosti se vstupovalo z podstřeší sousedního obytného křídla. Celý palác pak krylo podstřešní patro. Byla to dřevěná konstrukce se sedlovou střechou mající ochoz s kamenným cimbuřím.
     A jaký byl osud hradu? Velký na vliv jeho osud mělo období husitství. Ne, že by byl vypleněn, ale v té době obýval hrad katolický šlechtic Diviš z Říčan. A právě to mu stalo osudným, protože byl Diviš stoupencem českých králů a císaře Zikmunda, ale hlavně zastánce protihusitských názorů. A tak husité hrad obléhali až do doby, kdy se šlechtic vzdal pražanům...což se nelíbilo táboritům. Ti ho zajali a uvěznili - hůře dopadlo 11 katolických kněží, kterým poskytoval v té době azyl. Byli uzavřeni v nedaleké selské jizbě a upáleni. Hrad pak byl až do roku 1485 obydlen pražany a jelikož se už pak na něj rod Říčanských nevrátil - byl po roce 1485 zanechán svému osudu a pustl až do dnešní podoby (již od začátku 16. století je uváděn jako pustý). Na druhou stranu je však nutno dodat, že stavba tohoto druhu je v kontextu ostatních staveb poměrně zachovalá.
     Svého času musel být hrad velmi atraktivní, když uvážíte, že se nachází přibližně 20 kilometrů od Václavského náměstí. Dnes tu můžete vidět už jen dvorní průčelí a jednu příčnou zeď hlavního paláce (ta se ale dochovala ve své původní výšce, což je u takovéto stavby v současnosti neuvěřitelné). A je tu ještě zbytek ochranné věže a kousek od ní studna, podle které poznáte, kde byl střed nádvoří. Většina hradu byla po sesutí jedné stráně rozebrána na okolní stavby a tak může být náhodný návštěvník sice zklamán, ale znalec historie toto místo zajisté ocení.