wz
vyleteni.jpg, 78kB
Přerov nad Labem
Na konci 19. století vznikla u arcivévody Ludvíka Salvátora Toskánského myšlenka. Konkrétně, že by v Přerově nad Labem mohlo vzniknout první národopisné muzeum. Tento muž byl mořeplavec a etnograf, majitel brandýského panství. Nechal tedy upravit bývalou panskou kovárnu a rychtu a zajistil také národopisné předměty. Jak ubíhala léta, přišel rok 1967. Chalupu převzalo Polabské muzeum a v jejím ousedství začalo budovat Polabský záchranný skanzen. A v současné době tu můžete vidět 32 objektů - 7 chalup, 6 špýcharů a 2 stodoly. Navíc se tu občas konají i zvykoslovné výstavy, kde se setkáte nejen s dobově oblečenými lidmi - ale i s výrobky spadajícími do časů minulých... A ač se to nezdá, je zdejší muzeum čtvrtým největším v Evropě v mimo-skandinávských zemích. Uvnitř chalup uvidíte - jak se lidem dříve žilo a navíc nahlédnete např. do staré kuchyně, jak se zpracovávalo zrno, historii mlynářství, do ševcovské dílny, do staré vesnické školy.
     Městečko (1631) Přerov nad Labem se nachází na trase Poděbrady - Praha nedaleko Lysé nad Labem a Čelákovic. Nalézá se v malebné polabské krajině. Má bohatou historii sahající až do mladší doby kamenné. Uprostřed obce najdete na místě původní vodní tvrze - která získala v 15. století pozdně gotickou podobu, krásný dvoupatrový zámek. Během renesančních úprav byl objekt částečně přestavěn a upraven do podoby čtyřkřídlého zámku. V letech 1960 a 1964 byl zámek opraven a v současnosti si můžete prohlédnou krásné sgrafito. Zámek je ale pro veřejnost uzavřen (je zde archiv Českého rozhlasu). Na náměstí v Přerově můžete vidět ještě raně barokní farní kostel sv. Vojtěcha (1681) s lodí a věžízroku 1865. V roce 1982 (výročí 300. vysvěcení kostela) tu byl účasten kardinál František Tomášek.
     Do areálu muzea s vstupuje branou typickou pro bohaté polabské statky. Je kopií ze statku v Hrubém Jeseníku. Pak už následuje jeden objekt za druhým. Namátkou chalupa z Chvalovic u Nymburka či dvouprostorový špýchar z Vlkavy, bývalá panská myslivna. Dalšmi jsou špýchar z fary v Křinici, chalupa z Dymokur či Kovanic či stodola přenesená sem z Jabkenic.
     Můžete se tu procházet dle svého uvážení - při zakoupení vstupenky - samolepky dostanete do ruky ještě podrobný plánek s popisem všeho, co tu můžete vidět. Jako poslední byla do areálu malá roubená chaloupka z Pojed s chlívky. Všechny objekty jsou umístěny v areálu tak, aby vytvářely dojem návsi s řadovou zástavbou.