wz
vyleteni.jpg, 78kB
Pardubický zámek
Původně tu stával gotický hrad. To se psal konec 13. století - pak se tu objevil moravský velmož Vilém z Perštejna a přestavěl jej na panské sídlo obehnané mohutnými hliněnými valy (ty sahaly původně výškově až po střechu - než se přistavělo patro). K tomu bylo ještě ze všech stran postaveno opevnění - vysoká hradba. V případě napadení se dalo dokonce zámecké opevnění zabezpečit zalitím vodou. Hrad se tak stal rovinným vodním zámkem (nejzachovalejší u nás), renesančním sídlem rodu Pernštejnů. Roku 1560 však ve finanční tísni Jan z Perštejna zámek a celé Pardubické panství prodal.
     Za třicetileté války zámek hodně trpěl, ale nikdy nebyl dobyt, a tak Švédské vojsko odtáhlo směrem na Kunětickou horu, kterou pak zdolalo. Na konci 18. století se stal zámek ubytovnou penzionovaných důstojníků a většina pokojů byla upravena - především byly sníženy stropy a vytvořeny menší místnosti. To z jedné strany zámku uškodilo, ale na druhé straně to například ochránilo původní stropy - které se tak mohou po restaurování znovu objevit v plné kráse. V některých místnostech byly obnoveny fragmenty původních nástěnných maleb a dokonce ve Vojtěchově sálu můžete vidět nejstarší známou renesanční nástěnnou malbu (1532).
     Na Pardubickém zámku - celoročně otevřeném, můžete strávil klidně i celý den. Jsou tu totiž jak stálé, tak i různé výstavy. Například v renesančním sále je stálá výstava českého skla a skleněné plastiky, můžete shlédnout i výstavu pohlednic - těch je vystaven pouze malý vzorek, jinak je sbírka jednou z největších v naší republice. Další expozice je sbírka zbraní či peníze v Čechách 1520 - 1620 a za zmínku určitě ještě stojí výstava zvěře se kterou se můžete setkat na Pardubicku. Ta je nazvána "Příroda východního Polabí". V neposlední řadě se můžete setkat před vchodem do zámku s volně se pohybujícími krotkými pávy (někteří jsou bílí), krocany a perličkami. Není ale dobrým nápadem je krmit, protože netrpí nedostatkem potravy, spíše jim tím uškodíte.
     Pokud spojíte návštěvu zámku i s procházkou po nedalekém krásném Pardubickém náměstí - budete výletem do těchto končin naší vlasti nadšeni.