wz
vyleteni.jpg, 78kB
Opočno
Toto město v podhůří Orlických hor (leží při Zlatém potoku asi 4 km jihozápadně od Dobrušky) se připomíná v Kosmově kronice již roku 1068 jako hradiště mající pravděpodobně strážní funkci. Ve 14. století tu byl vystavěn hrad, který roku 1425dobyli královéhradečtí husité a pražané. S hradem bylo zničeno i městečko. V letech 1562-67 tu byl zničený hrad přestavěn na renesančí zámek. Severně odtud byl v roce 1673 vystavěn klášter kapuciánů, který se stal základem velkého Kupkova náměstí.
     Nová zástavba však nenarušila historickou hodnotu města a díky tomu se Opočno řadí k nejvíce ceněným městům na východě Čech. Areál původního kapuciánského kláštera doplňuje poutní kostel Narození Páně. Uprostřed náměstí stojí Mariánský sloup z roku 1718. Na dalším - Trčkově náměstí, které najdete před areálem zámku pak můžete vidět sochu sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého od J. Pacáka. Cestou k tomuto náměstí půjdete kolem původně farního kostela Nanebevzetí Panny Marie s hrobkou Colloredo-Mansfeldů (ta se nachází v jeho podzemí).
      Nejvýznamnějším místním rodákem je malíř František Kupka (1871-1957). Jeho pamětní desku s bustou najdete na domě čp. 6. Zajímavostí města je, že se tu roku 1813 sešli významní státnici v čele s ruským carem Alexandrem I. a pruským králem Bedřichem - aby tu společně domluvili společný postup proti Napoleonovi. Pokud spojíte prohlídku města s návštěvou zámku, můžete tu strávit celý den.