Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
vyleteni.jpg, 78kB
Lysice

Při podrobném prohlížení krajiny z rozhledny na Malém Chlumu můžete objevit malé městečko, které je známé především díky vrcholně baroknímu zámku, který stojí v místě původní renesanční tvrze.
     Městys Lysice (městečkem od roku 1652) se nachází jižně od Kunštátu a severozápadně od Blanska a to na úplném okraji ČeskomoravskéP2380088_small.jpg, 15 kB Vysočiny.
     Je jisté, že byla tato oblast osídlena za doby bronzové, o čemž svědčí mnoho nálezů. První písemná zmínka pochází z roku 1308 a nachází se v listině Benharda z Cimburka. To byly Lysice ještě v držení pánů z Kunštátu, kteří jej drželi až do roku 1451. Původně žili na nedalekém hradě Rychvald, který se ale do dnešní doby nedochoval. Většina stavebního materiálu z něj byla využita na stavby domů v blízkém okolí. Dále patřily Lysice pánům z Perštýna, Kácova či jej vlastili Březniční z Náchoda (1584 -1660).
     V roce 1550 se stará tvrz přestavuje na renesanční a vodní, ale postupem času se stává zámkem. V první polovině 17. P2380160_small.jpg, 10 kBstoletí se za Jiřího Březnického z Náchoda dokončuje západní křídlo tvrze. Postupem času v místech je z původní tvrze vybudován zámek, jehož poslední stavební úpravy v polovině století devatenáctého pak přidávají přilehlému areálu včetně interiérů klasicisní a empírovou podobu. V roce 1833 je při zámku postavena asi stometrová sloupová kolonáda, Sella Terrena s lodžií, zámecká zahrada a přibyla i oplocená obora severně od zámku.
     Uvnitř zámku jsou k vidění reprezentační prostory, které mají dobový inventář a jsou bohatě vyzdobeny. Krásná je například Schodišťová hala severního křídla či Orientální salonek. Zajímavá je také kolekce dobových fotografií, které nashromáždil jeden z majitelů hrabě Dubský. V současnosti je zámek státním majetkem.
     Pokud jde o Městys Lysice, první zmínka o románském, později gotickém, pak barokně (1782) a novogoticky (1846) přestavěném kostele sv. Petra a Pavla o něm pochází z roku 1390. V roce 1514 získává právo "odúmrtě" a k roku 1584 je doložena zmínka o pivovaru s chmelnicí. Ferdinand III. povýšil Lysice na městečko s právem čtyř výročních trhů k roku 1652.