wz
vyleteni.jpg, 78kB
Letohrádek Hvězda
Severovýchodně od Bílé Hory, kde 8. 11. 1620 proběhla známá bitva, na území Prahy 6 - Liboci, najdete oboru Hvězda. V ní je několik přímých cest směřujících k renesančnímu letohrádku Hvězda. Celý pozemek je obehnán Jan Roháč z Dubékamennou zdí se dvěma vchody a je prakticky zcela zalesněn. První vchodová brána je Libocká a druhá Břevnovská. Obora byla založena Ferdinandem I. v roce 1534. Jeho syn Ferdinand Tyrolský pak roku 1555-59 dal postavit dle vlastního návrhu renesanční letohrádek o půdorysu šesticípé hvězdy. Od počátku 19. století je park zpřístupněn veřejnosti a je jedním z nejoblíbenějších výletních míst Pražanů. Proto je také celý park prošlapán řadou neoficiálních cest a cestiček, které nenarušují celkový dojem.
     Základ letohrádku tvoří dva protínající se pravoúhlé trojúhelníky, vytvořené v kruhu o poloměru 60 stop. Tím vznikl pravidelný šestiúhelník. Půdorys celého zámečku je stejný od základu až po střechu, ale členění se liší.
     V suterénu můžete vidět maketu bitvy na Bílé hoře, v přízemí pak expozici o minulosti i přítomnosti letohrádku.Opravdovou lahůdkou jsou bohatě vyzdobené štukové stropy. První patro mne také překvapilo, protože díky opakování prvků vzniká zvláštní pocit. Druhé patro není veřejnosti přístupné, je to tzv. "Hodovní sál", ve kterém se konají příležitostné akce či koncerty.
     Dříve jsem park navštěvoval pravidelně, prohlídka letohrádku uvnitř byla dnes mou první. Od té doby jsem tu nebyl, takže jsou snímky ještě s pracemi úpravy okolí spíše dokumentem, nežli realitou.