wz
vyleteni.jpg, 78kB
Přehrada
Les Království
Přehrada se nachází v rozsáhlé lesní oblasti na Kocléřovském hřbetu u Dvora Králové nad Labem. V letech 1910 - 1919 tu byla postavena údolní nádrž Bílá Třemešná, dříve Těšnovská přehrada, nebo též údolní nádrž Les Království (327 m), aby zadržovala vodní přívaly z Krkonoš. Má také zajišťovat plynulý průtok v období, kdy je nedostatek vláhy. Patří k nejstarším přehradám v Čechách. Hráz byla vybudována z kvádrů, v základech je 37 m, v koruně 7,2 m široká. Nádrž (plocha 58,6 ha) začíná pod Horním Debrným a je asi 7,7 km dlouhá, hloubka u hráze je asi 28 m, obsah 9,17 mil. metrů krychlových. Pod hrází je hydroelektrárna. Pásma při obou březích jsou zalesněna. Nad přehradou nad silnicí je Dětská zotavovna.
     Na informační tabuli jsem se dočetl, že tížná oblouková hráz je postavena z kamenného zdiva na trasocementovou maltu. Jako materiál byl použit královédvorský pískovec získaný z místního výlomu. Návodní líc je tvořen řádkovým, vzdušný líc kyklopským zdivem. Kromě hráze tvoří vodní dílo další příslušející objekty (obtokové tunely, přelivy, výpusti atd.). Vodní elektrárna byla vybudována v letech 1920-23. Po uvedení vodního díla byly zjištěny značné průsaky do obtokových tunelů a tak byla v letech 1929-30 vybudována na levém břehu 182 dlouhá ochranná zeď. V letech 1937-38 byla ještě napojena těsnící betonová zeď kolmo do svahu a tím byly levostranné průsaky téměř odstraněny. Další utěsňování pak proběhlo v letech 1952-59 při generální opravě díla. Byly odstraněny tři výpusti do pravého tunelu a tunel před pravou šoupátkovou šachtou pod domkem hrázného zabetonován.
      Po stránce architektury je přehrada Les Království nejhezčím vodohospodářským dílem v naší republice a od roku 1964 je navíc chráněna jako technická památka. Jezdí se na ni dívat dokonce výpravy jako součást výletu. Není divu, i okolí je vhodné na procházky směrem proti proudu Labe (na březích uvidíte velké množství rybářů na všech možných i nemožných místech) a po turisticky značených cestách se můžete dostat až na Slučí kameny u Hájemství.