wz
vyleteni.jpg, 78kB
Hostinné
Františkánský klášter 1.

Františkánský klášter v Hostinném vzniká až v době, kdy město vlastní rod Lamboyů. Ale na druhou stranu díky tomuto faktu můžeme dnes vidět klášter raně barokní. První příslušníci Bratrů řádu sv. Františka přicházejí do DSC_1975_small.JPG, 7,0kBměsta 23. listopadu 1666. To ale ještě nebyl dostatek financí na výstavbu kláštera, takže nejprve osidlují hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice. Stavba nynějšího kláštera je zahájena v roce 1677, ale během několika let se dostavují dva velké problémy. První je, že se nedostává opět financí a druhá, že v roce 1680 umírá pražský stavitel Martin Reiner.
Ale jak už tomu v životě bývá, díky jeho smrti se stává po podepsání dohody o rok později pokračovatelem stavitel Wolfgan Dientzenhofer (1648-1706). Ten byl vyučený navíc i zednickým mistrem a o to rychleji se mohla stavba dokončit. Dne 8. srpna 1684 vstupují Františkáni do novostavby, se kterou souvisí i kostel Neposkvrněného početí Panny Marie. K tomuto roku se váže také historie poutí, které byly nazvány Porciunkule. O rok později je ke kostelu ještě přistavěna boční Kaple Bolestné Panny Marie. Kapacita kostela přestala během několika desítel let vyhovovat. Takže byla mezi roky 1744-48 rozšířena o druhou loď. Tím se stává klášter s kostelní dvoulodí o to více unikátní stavbou.
     Vraťme se ale ještě na úplný začátek. Kolem roku 1260 se začíná budovat u soutoku řek Čístá a Labe zárodek města. Jeho prvním doloženým názvem bylo k roku 1270 De Arnow. Záznam o názvu vnikl díky sporu mezi Benediktinským probošstvím s mnichy Celly Panny Marie v DSC_1961_small.JPG, 10,0kBHeinrichowe s plebánem a občany při zasvědcení kostela. Dostal totiž stejný název po Panně Marii. Město ale zakládali nejen němečtí kolonisté, které sem přišli ze Slezska, ale i české obyvatelstvo, které budovalo nedaleký Olešnický Újezd. A právě ti nazvali kolonisty hosty. Ale tento název se začal používat o mnoho později.
     Německy se mu říkalo Arnau, což je složeno z názvu zakladatele města a koncovky, která znamená soutok dvou řek, okolo kterých se nacházelo velké množství močálů. Souvislost s názvem může mít starodávný název orla, který se tu v dávných dobách s jistotou vyskytoval. A je jasné, že jak postupoval čas, měnila sei podoba názvu. Namátkou třeba Super Hostyni, Hostinny - Arnau, Arnenau...ale od roku 1945 se pracuje již jen s názvem Hostinné.