Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
vyleteni.jpg, 78kB
Dobřichovice

Na březích řeky Berounky, přibližně 20 kilometrů jihozápadně od středu Prahy, objevíte malé město Dobřichovice (městys od roku 1876, městem od roku 2006). Asi deset kilometů odsud se nachází Karlštejn. Dobřichovice svůj název získaly díky slovanskému rodu Dobřichů, kteří se zde usadili již v době prvních Přemyslovců. Oni se sice usadili v nedalekémP2580955_small.jpg, 12kB Karlíku, ale kdo tu byl, je mu jasné, že je zdejší místo muselo okouzlit.
     Nejstarší písemná zmínka pochází z roku 1253 (Václav I. potvrzuje toto místo jako dar Řádu křižovníků s červenou hvězdou). Město má ve svém znaku červený kříž a šesticípou hvězdu dodnes. Křížovnici si u brodu přes řeku vystavěli tvrz, která chránila bezpečnost obchodíků tudy projíždějících. Po období husitství až do roku 1505 Dobřichovice král Zikmund zastavil, zpět do majetku Křižovníků se jej ale podařilo vrátit. To už ale tvrz nevyhovovala svým potřebám, takže zde byl vystavěn renesanční zámek s parkem (velmistr Hynek Berka z Dubé). Dochovaný záznam uvádí, že byla v obci už v roce 1592 škola.
     Třicetiletá válka ale přinesla tomuto místu zkázu, (1631) obec i se zámkem byla vypálena. Původní řád ale dostal dotřetice svůj majetek zpět. Zámek byl opraven a přistavěna k němu kaple sv. Judy a Tadeáše (velmistr Pospíchal). Dnešní pozdně barokní podoba zámku pochází z období kolem roku 1791, protože před tímto rokem byl poškozený požárem (1779).
     V 19. století začal řád z prodejem svého majetku a především začal obchodovat s pozemky. Stěhovali se sem bohatí lidé z Prahy, navíc zde byla 15. 7. 1862 započata železniční doprava. V roce 1872 P2580835_small.jpg, 11kBpřišla veliká povodeň (poslední tu byla v roce 2002)... V dalších letech byl postaven jez, který umožnil zabudování turbíny. Což ale na druhou stranu upozadilo činnost původního mlýna (ten zde stojí od poloviny 15. století). V průběhu let byl modernizován a přestavován, funkční je dodnes. Jen se v průběhu let měnil jeho název (Panský, Havlíkův, Špitálský).
     V současnosti má město i něco málo jak tři tisíce stálých obyvatel. Ale o víkendech a volných dnech tu počet obyvatel stoupá, protože je tu několik stovek různých chat a chatiček. Atraktivní je toto místo díky železniční trati, mnoho turistů si začátek či konec svého výletu plánuje právě sem. V okolí se nachází například Karlík, Lety, Řevnice, Černošice, Všenory, Řitka, Černolice (Černolické skály)...
     Ve městě můžete objevit několik velmi starých soch. Imacullatu (1680), Sv. Jana Nepomuckého u zámku (1729), Sousoší Kalvárie (1760). V okolí města můžete projít poznavací cestu Císařovny Elišky. Má osm zastavení a můžete při ní navštívit například nedaleký Karlík. Dnes již méně než ruiny, ale z historického hlediska je to místo zajímavé.