wz
vyleteni.jpg, 78kB
Český Dub 1.

Na pohlednici ze sedmdesátých let minulého století jsem uviděl zajímavé město, které jsem ještě nikdy nenavštívil. Jmenuje se Český Dub, ale jeho původní název byl Nová Světlá a dokonce i Bömische Aicha.
     Historie města spadá až do románského období a jako většina měst i toto vzniklo při kupecké stezce. Za knížete Vladislava I. P2340920_small.jpg, 8 kBtu byla vybudována nejprve celnice a v jejím okolí je doloženo slovanské osídlení.
     Ačkoliv by se dalo napsat, že se nachází v údolí, pravda je taková, že bylo vybudováno spíše na vyvýšenině a patří k vůbec nejstarším sídlům na severu Čech. Původní osada byla obklopena potoky Ještědka a Rašovka, patřila Benediktinskému klášteru v Kladrubech.
     V roce 1237 se stává majitelem panství Havel z Lemberka (Hruštice), jehož manželkou byla později svatořečená Zdislava, kterou sem zavedla dozajista výstavba dřevěného špitálu. Havel dal postavit pro johanity opevněný klášter s kaplí. V místech, kde stával původní kastelánský hrad Vladislavice (1100). Dub navštívil v roce 1357 císař Karel IV. P2340852_small.jpg, 11 kB a povýšil trhovou ves na město. Pozdně románský dvoupodlažní palác a kaple johanické komendy jsou důkazem toho, že ve své době byl Havel z Lemberka významnou osobností.
     Gotický klášterní kostel vyhořel v roce 1421, bylpozději renesančně a raně barokně přestavěn, v roce 1424 tu byla vojska Jana Čapka ze Sán. O čtyři roky později při tažení Prokopa Holého dochází k poničení komendy. Je písemně doloženo, že ještě před rokem 1429 tvořilo panství dubské komendy s městem Dub asi 50 vesnic s několika farními kostely. Lepší živobytí nepřínáší ani lužická vojska. Nakonec město lehne popelem.
     Město začně rozkvétat až po roce 1490, kdy se stává jeho majitelem Jan z Šelemberka. Vzniká úplně nové město s centrálním náměstím, jsou vybudovány hradby (jejich část se dochovala dodnes). Je vybudován i vodní příkop, vznikají dvě brány a věž Hláska. Následuje nový majitel Jan z Vartenberka a dále Adam z Vartenberka.
     V dalších letech už ale není sídelním městem a nakonec i několikrát vyhoří, aby bylo znovu opraveno. Pokud se podíváme do historie města, těch požárů bylo opravdu neuvěřitelně moc. Což vedlo k tomu, že se začalo s výstavbou kamenných domů.