wz
vyleteni.jpg, 78kB
Boskovice 1.

Krásné, turisticky atraktivní město, ležící na střední Moravě, vzdálené asi 15 kilometrů severozápadně od Blanska, se jmenuje Boskovice. Místo je připomínané již k roku 1213 a městem se stalo v první polovině 13. století. Žije v něm i pan Polívka, zahrádkář, který zcestoval při návštěvách zahrádkářských výstav celou republiku, tak i dalších asi dvanáct a půl tisíce obyvatel. Najdete tu jak historické jádro s židovským ghettem. Na kopci nad ním starý hrad, tak i park s empírovým zámkem a krásné náměstí se zajímavou radnicí a farním kostelem sv. Jakuba.
     Můžete se projít po jednom z největších židovských hřbitovů na našem území a před vstupem si přečíst na nástěnce mnoho informací o životě tehdejšího obyvatelstva. Mimo jiné i to, že hřbitov pochází ze 17. století. Židé se v Boskovicích začali usazovat již od 14. století. Původní obřadní síň se zachovala pouze jako zřícenina. Pohřeb, jež obnáší pohřbení mrtvého do země je jedním ze základních předpisů judaismu. Patří k němu také smutek za zemřelého. Kremace či dokonce balzamování odporují pravidlům a jsou dokonceP1510297_small.JPG, 10 kB i urážlivým prvkem. Pohřeb se měl konat v den úmrtí, nejpozději však den druhý. Vyjímka nastala pouze tehdy, připadal-li pohřeb na sabat a nebo svátek. Tělo mrtvého se nejprve omylo k rituální očistě a obléklo do bílého rubáše. Mužské tělo se navíc zahalilo do modlitebního šátku.
     Po prohlídce hřbitova se můžete vydat Bílkovou ulicí do židovské části města. Kdysi tu stávala řada soch, která směřovala k dominikánskému klášteru. V rámci naučné stezky můžete cestou objevit několik obytných domů, např. domy U Vážné studny, Velenově ulici. V té stojí také bývalá továrna. Na místě, kde kdysi stávala židovská strážnice, které vyhořela, stojí tehdejší masné krámy. Jejich stavba vyřešila terénní nerovnosti mezi ulicí a náměstím U Vážné studny.
     Ve městě je ještě jeden kostel s malým parkem. A to kostel Všech svatých. Obdélníkové náměstí pak jistě zaujme každého návštěvníka. 44 metrů vysoká radniční věž je dominantou města. Cestou z náměstí směrem k hradu půjdete kolem zámku. Ten byl vybudován v roce 1826 právě na místě dominikánského kláštera. Naproti zámku na opačné straně ulice je zajímavý hospodářský dvůr a velký empírový skleník s arkádami a novogotickou jízdárnou.